top of page

Onze belofte

Ons commitment aan duurzame energie

Onze focus op Continuous Improvement komt zeker tot uiting in onze aanpak van duurzaam ondernemen. We richten ons daar bij op onszelf maar zijn ook een kartrekker. DS-Metaal is sinds 2016 trots lid van MEA-Industrie, waarmee we ons committeren aan het Maastrichts Energie Akkoord.

Het opwekken van 1kWh duurzame stroom, zorgt voor ca. 0.5 kg minder CO2-uitstoot. De 245.000 kg kWh die DS Metaal jaarlijks gaat opwekken, komt dus neer op een besparing van 122.500 kg CO2-uitstoot per jaar, gelijk aan ongeveer 1.000.000 autokilometers.

Zonnepanelen

DS Metaal investeerde in 2016 in een PV-installatie, die onder meer een kleine 1.000 zonnepanelen omvat, die de 2.500 m2 omvattende daken van de bedrijfspanden sieren en die jaarlijks 245.000 kg kWh gaan opwekken.

 

Een milieubesparing van 122.500 kg C02-uitstoot per jaar, gelijk aan 1 miljoen autokilometers. 

DS Metaal is totaalleverancier van complexe (robotgelaste) lassamenstellingen en die productie vergt heel wat kWh per jaar. De in totaal 986 geplaatste zonnepanelen (door Volta Limburg oostwest geplaatst voor een optimaal rendement) gaan 70% van de totale elektriciteitsbehoefte van DS Metaal opwekken.

DS_Metaal_Machine_hall_001.jpeg

Perslucht

DS Metaal neemt een actieve rol op zich ten aanzien van energie efficiency (EE). Naast de PV-Installatie hebben we een scan uit te laten voeren in het bedrijf naar mogelijkheden voor energiebesparing en door deelname aan het 'Cluster Perslucht' binnen het MEA .

 

We tekenden gezamenlijk 7 grote industriepartijen MEA om elk binnen hun eigen industrie de verloren energie bij persluchtsystemen te verminderen. De industriepartijen Chromaflo Technologies, DS Metaal, Johnson Matthey, Mora Produktie, Koninklijke Mosa, Radium Foam en Sibelco zetten het optimaliseren van hun persluchtsystemen structureel op de agenda onder meer door het opzetten van een benchmark waarbij de eigen situatie en verbeteringen vergeleken kunnen worden met de andere industriepartijen.

Feestelijke_Ingebruikstelling_van_PV_installatie_bij_DS_Metaal_Maastricht.jpeg

Commitment aan duurzaamheid

Maastrichts Energie Akkoord

Op de landelijke Dag van de Duurzaamheid, maandag 10 oktober 2016, werden de handtekeningen van wethouder Gerdo van Grootheest en de DS Metaal gezet onder het energieakkoord dat de gemeente Maastricht en DS Metaal hebben gesloten in het kader van het SER-energieakkoord.

 

Met de ondertekening van dit akkoord levert DS Metaal een bijdrage aan de Maastrichtse energietransitie, die voorziet in een 100% energieneutraal Maastricht in 2030.

bottom of page